MASA AYAKLARI

MASA AYAKLARI

₺ 673,44 ₺ 840,00
₺ 1.401,84 ₺ 1.632,00
₺ 907,20 ₺ 1.200,00
₺ 68,64 ₺ 96,00
₺ 645,84 ₺ 840,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.440,00
₺ 1.512,00 ₺ 1.848,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.368,00
₺ 508,56 ₺ 600,00
₺ 720,96 ₺ 912,00
₺ 1.594,32 ₺ 1.824,00
₺ 549,60 ₺ 720,00
₺ 816,00 ₺ 1.080,00
₺ 1.786,80 ₺ 2.064,00
₺ 185,52 ₺ 264,00
₺ 797,04 ₺ 1.032,00
₺ 357,36 ₺ 480,00
₺ 5.085,60 ₺ 5.880,00
₺ 728,40 ₺ 840,00
₺ 595,44 ₺ 720,00
₺ 1.176,00 ₺ 1.440,00

K-088 - Pot Tel Ayak

₺ 1.841,76 ₺ 2.040,00
₺ 357,36 ₺ 480,00
₺ 5.085,60 ₺ 5.400,00
₺ 907,20 ₺ 1.200,00
₺ 1.017,12 ₺ 1.248,00
₺ 1.272,00 ₺ 1.560,00
₺ 145,44 ₺ 192,00
₺ 1.209,60 ₺ 1.440,00
₺ 522,24 ₺ 720,00
₺ 659,76 ₺ 840,00
₺ 931,44 ₺ 1.080,00
₺ 522,24 ₺ 720,00
₺ 185,52 ₺ 240,00
₺ 1.512,00 ₺ 1.752,00
₺ 1.621,92 ₺ 1.800,00
₺ 659,28 ₺ 840,00
₺ 1.346,88 ₺ 1.584,00
₺ 123,60 ₺ 192,00
₺ 2.144,16 ₺ 2.640,00
₺ 936,00 ₺ 1.080,00
₺ 185,52 ₺ 312,00
₺ 1.786,80 ₺ 2.088,00
₺ 984,00 ₺ 1.080,00
₺ 1.252,32 ₺ 1.440,00
₺ 5.030,64 ₺ 5.160,00
₺ 1.044,48 ₺ 1.200,00
₺ 672,00 ₺ 840,00
₺ 1.206,48 ₺ 1.440,00
₺ 769,68 ₺ 1.008,00
₺ 405,36 ₺ 552,00
₺ 5.760,00 ₺ 6.120,00
₺ 1.264,56 ₺ 1.488,00
₺ 1.017,12 ₺ 1.320,00
₺ 405,36 ₺ 552,00
₺ 2.144,16 ₺ 2.376,00
₺ 989,52 ₺ 1.224,00
₺ 1.236,96 ₺ 1.680,00
₺ 783,36 ₺ 960,00
₺ 934,56 ₺ 1.200,00
₺ 6.597,60 ₺ 6.840,00
₺ 1.676,88 ₺ 1.968,00
₺ 1.786,80 ₺ 2.040,00
₺ 769,68 ₺ 1.008,00
₺ 1.359,12 ₺ 1.560,00
₺ 989,52 ₺ 1.224,00
₺ 1.968,90 ₺ 2.100,00
₺ 1.566,96 ₺ 1.728,00
₺ 360,00 ₺ 480,00
₺ 750,00 ₺ 960,00
₺ 907,20 ₺ 1.200,00
₺ 6.864,00 ₺ 7.200,00
₺ 1.718,16 ₺ 1.944,00
₺ 672,00 ₺ 840,00
₺ 1.319,52 ₺ 1.464,00
₺ 852,00 ₺ 984,00
₺ 1.264,56 ₺ 1.560,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.320,00
₺ 2.611,44 ₺ 2.880,00
₺ 494,64 ₺ 720,00
₺ 832,32 ₺ 960,00
₺ 1.649,28 ₺ 1.872,00
₺ 2.336,64 ₺ 2.760,00
₺ 1.752,00 ₺ 1.992,00
₺ 4.728,00 ₺ 5.640,00
₺ 720,00 ₺ 840,00
₺ 1.566,96 ₺ 1.800,00
₺ 185,52 ₺ 240,00
₺ 2.748,96 ₺ 2.976,00

K-161 - Tel Vazo

₺ 2.688,00 ₺ 3.120,00
₺ 2.472,00 ₺ 3.120,00
₺ 1.072,08 ₺ 1.200,00
₺ 687,12 ₺ 864,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.320,00
₺ 769,73 ₺ 1.008,00
₺ 1.512,00 ₺ 1.920,00
₺ 2.281,68 ₺ 2.640,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 2.707,68 ₺ 2.928,00
₺ 1.084,32 ₺ 1.320,00
₺ 1.908,96 ₺ 2.040,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.320,00
₺ 960,00 ₺ 1.080,00
₺ 1.319,52 ₺ 1.560,00
₺ 852,00 ₺ 1.080,00
₺ 1.924,32 ₺ 2.160,00
₺ 1.731,84 ₺ 1.968,00
₺ 1.566,96 ₺ 1.680,00
₺ 1.663,20 ₺ 1.800,00
₺ 1.200,96 ₺ 1.440,00
₺ 2.400,00 ₺ 2.640,00
₺ 2.061,60 ₺ 2.280,00
₺ 2.501,52 ₺ 2.760,00
₺ 2.116,80 ₺ 2.352,00
₺ 687,12 ₺ 912,00
₺ 1.621,92 ₺ 1.848,00
₺ 687,12 ₺ 912,00
₺ 1.566,96 ₺ 1.800,00
₺ 1.248,00 ₺ 1.440,00
₺ 3.600,00 ₺ 4.440,00
₺ 1.817,28 ₺ 1.968,00
₺ 494,64 ₺ 696,00
₺ 2.199,12 ₺ 2.688,00
₺ 1.209,60 ₺ 1.440,00
₺ 714,72 ₺ 912,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 562,50 ₺ 690,00
₺ 632,16 ₺ 864,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 2.268,00 ₺ 2.496,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.248,00
₺ 659,76 ₺ 888,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 185,52 ₺ 264,00
₺ 687,12 ₺ 840,00
₺ 185,52 ₺ 264,00
₺ 1.484,40 ₺ 1.680,00
₺ 1.841,76 ₺ 2.064,00
₺ 879,60 ₺ 1.200,00
₺ 1.759,20 ₺ 1.992,00
₺ 678,00 ₺ 840,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 2.144,16 ₺ 2.400,00
₺ 1.374,48 ₺ 1.680,00
₺ 659,76 ₺ 864,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 742,08 ₺ 888,00
₺ 907,20 ₺ 1.128,00
₺ 1.072,08 ₺ 1.296,00
₺ 831,60 ₺ 1.032,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.320,00
₺ 687,12 ₺ 864,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.875,00 ₺ 2.010,00
₺ 2.472,00 ₺ 2.880,00
₺ 714,72 ₺ 960,00
₺ 3.326,40 ₺ 3.648,00
₺ 1.058,40 ₺ 1.200,00
₺ 1.319,52 ₺ 1.440,00
₺ 2.013,60 ₺ 2.232,00
₺ 2.714,64 ₺ 2.952,00
₺ 1.649,28 ₺ 1.872,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 852,00 ₺ 1.080,00
₺ 549,60 ₺ 744,00
₺ 720,00 ₺ 840,00
₺ 1.512,00 ₺ 1.752,00
₺ 2.336,64 ₺ 2.568,00
₺ 817,20 ₺ 960,00
₺ 1.452,00 ₺ 1.584,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.020,00
₺ 1.170,00 ₺ 1.260,00
₺ 840,00 ₺ 930,00
₺ 1.512,00 ₺ 1.752,00
₺ 714,72 ₺ 840,00
₺ 577,30 ₺ 840,00
₺ 934,56 ₺ 1.152,00
₺ 907,20 ₺ 1.128,00
₺ 824,64 ₺ 1.056,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.125,00 ₺ 1.290,00

K-158-EKO - Metal Masa Ayağı

₺ 559,92 ₺ 792,00
₺ 797,04 ₺ 1.200,00
₺ 152,64 ₺ 216,00
₺ 962,16 ₺ 1.104,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.031,40 ₺ 1.200,00
₺ 3.326,40 ₺ 3.552,00
₺ 72,00 ₺ 120,00
₺ 1.731,84 ₺ 1.968,00
₺ 1.440,00 ₺ 1.680,00
₺ 931,44 ₺ 1.080,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 879,60 ₺ 1.152,00
₺ 907,20 ₺ 1.128,00
₺ 890,70 ₺ 990,00
₺ 2.714,64 ₺ 2.880,00
₺ 1.154,40 ₺ 1.320,00
₺ 1.188,96 ₺ 1.416,00
₺ 714,72 ₺ 864,00
₺ 1.718,16 ₺ 1.920,00
₺ 604,80 ₺ 840,00
₺ 1.649,28 ₺ 1.920,00
₺ 123,60 ₺ 192,00
₺ 852,00 ₺ 1.128,00
₺ 824,64 ₺ 960,00
₺ 504,00 ₺ 600,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.770,00
₺ 1.560,00 ₺ 1.680,00
₺ 687,12 ₺ 912,00
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 687,12 ₺ 864,00
₺ 672,00 ₺ 840,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 890,70 ₺ 990,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.312,50 ₺ 1.500,00
₺ 1.800,65 ₺ 2.040,00
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 1.054,80 ₺ 1.200,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 633,60 ₺ 768,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 1.523,40 ₺ 1.650,00
₺ 840,00 ₺ 930,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 870,00
₺ 2.185,51 ₺ 2.424,00
₺ 2.013,60 ₺ 2.160,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.781,40 ₺ 1.950,00
₺ 946,80 ₺ 1.080,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 1.020,00
₺ 123,60 ₺ 192,00
₺ 2.185,51 ₺ 2.424,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 2.281,80 ₺ 2.520,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 687,12 ₺ 864,00
₺ 1.617,30 ₺ 1.650,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 763,92 ₺ 960,00
₺ 1.869,36 ₺ 2.040,00
₺ 924,00 ₺ 1.080,00
₺ 355,50 ₺ 420,00
₺ 1.208,40 ₺ 1.320,00
₺ 392,64 ₺ 600,00
₺ 1.236,96 ₺ 1.440,00
₺ 632,16 ₺ 720,00
₺ 522,24 ₺ 672,00
₺ 1.044,48 ₺ 1.200,00
₺ 1.168,32 ₺ 1.320,00
₺ 391,92 ₺ 600,00
₺ 1.099,44 ₺ 1.320,00
₺ 1.058,40 ₺ 1.200,00
₺ 2.886,48 ₺ 3.120,00

K-090 KROM - Tel Masa Ayağı

₺ 152,64 ₺ 192,00
₺ 6.597,60 ₺ 6.840,00
₺ 68,64 ₺ 96,00
₺ 769,70 ₺ 984,00
₺ 1.154,40 ₺ 1.392,00
₺ 2.327,04 ₺ 2.640,00
₺ 549,60 ₺ 552,00
₺ 2.144,16 ₺ 2.376,00
₺ 907,20 ₺ 1.080,00

K-088 EKO - Tel Pot Masa Ayak

₺ 744,00 ₺ 1.032,00

000 - masa

₺ 25.424,00 ₺ 80.000,00