MASA AYAKLARI

MASA AYAKLARI

₺ 505,08 ₺ 630,00
₺ 1.051,38 ₺ 1.224,00
₺ 680,40 ₺ 900,00
₺ 51,48 ₺ 72,00
₺ 484,38 ₺ 630,00
₺ 824,58 ₺ 1.080,00
₺ 1.134,00 ₺ 1.386,00
₺ 900,00 ₺ 1.026,00
₺ 381,42 ₺ 450,00
₺ 1.195,74 ₺ 1.368,00
₺ 540,72 ₺ 684,00
₺ 412,20 ₺ 540,00
₺ 1.340,10 ₺ 1.548,00
₺ 597,78 ₺ 774,00
₺ 612,00 ₺ 810,00
₺ 268,02 ₺ 360,00
₺ 3.814,20 ₺ 4.410,00
₺ 882,00 ₺ 1.080,00

K-088 - Pot Tel Ayak

₺ 1.381,32 ₺ 1.530,00
₺ 268,02 ₺ 360,00
₺ 546,30 ₺ 630,00
₺ 3.814,20 ₺ 4.050,00
₺ 446,58 ₺ 540,00
₺ 680,40 ₺ 900,00
₺ 494,82 ₺ 630,00
₺ 954,00 ₺ 1.170,00
₺ 391,68 ₺ 540,00
₺ 109,08 ₺ 144,00
₺ 907,20 ₺ 1.080,00
₺ 139,14 ₺ 198,00
₺ 698,58 ₺ 810,00
₺ 762,84 ₺ 936,00
₺ 1.134,00 ₺ 1.314,00
₺ 139,14 ₺ 180,00
₺ 391,68 ₺ 540,00
₺ 92,70 ₺ 144,00
₺ 494,46 ₺ 630,00
₺ 1.216,44 ₺ 1.350,00
₺ 1.010,16 ₺ 1.188,00
₺ 1.608,12 ₺ 1.980,00
₺ 139,14 ₺ 234,00
₺ 702,00 ₺ 810,00
₺ 1.340,10 ₺ 1.566,00
₺ 738,00 ₺ 810,00
₺ 939,24 ₺ 1.080,00
₺ 3.772,98 ₺ 3.870,00
₺ 783,36 ₺ 900,00
₺ 504,00 ₺ 630,00
₺ 904,86 ₺ 1.080,00
₺ 304,02 ₺ 414,00
₺ 304,02 ₺ 414,00
₺ 577,26 ₺ 756,00
₺ 4.320,00 ₺ 4.590,00
₺ 762,84 ₺ 990,00
₺ 948,42 ₺ 1.116,00
₺ 742,14 ₺ 918,00
₺ 1.608,12 ₺ 1.782,00
₺ 1.257,66 ₺ 1.476,00
₺ 1.019,34 ₺ 1.170,00
₺ 927,72 ₺ 1.260,00
₺ 1.340,10 ₺ 1.530,00
₺ 577,26 ₺ 756,00
₺ 4.948,20 ₺ 5.130,00
₺ 1.175,22 ₺ 1.296,00
₺ 742,14 ₺ 918,00
₺ 587,52 ₺ 720,00
₺ 270,00 ₺ 360,00
₺ 1.968,90 ₺ 2.100,00
₺ 1.288,62 ₺ 1.458,00
₺ 680,40 ₺ 900,00
₺ 5.148,00 ₺ 5.400,00
₺ 700,92 ₺ 900,00
₺ 989,64 ₺ 1.098,00
₺ 948,42 ₺ 1.170,00
₺ 3.546,00 ₺ 4.230,00
₺ 504,00 ₺ 630,00
₺ 824,58 ₺ 990,00
₺ 1.314,00 ₺ 1.494,00
₺ 1.752,48 ₺ 2.070,00
₺ 1.236,96 ₺ 1.404,00
₺ 515,34 ₺ 630,00
₺ 1.958,58 ₺ 2.160,00
₺ 540,00 ₺ 630,00
₺ 639,00 ₺ 738,00
₺ 2.061,72 ₺ 2.232,00
₺ 139,14 ₺ 180,00
₺ 1.711,26 ₺ 1.980,00
₺ 1.175,22 ₺ 1.350,00
₺ 577,30 ₺ 756,00
₺ 624,24 ₺ 720,00
₺ 1.134,00 ₺ 1.440,00
₺ 1.854,00 ₺ 2.340,00
₺ 804,06 ₺ 900,00
₺ 370,98 ₺ 540,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 720,00 ₺ 810,00
₺ 813,24 ₺ 990,00
₺ 824,58 ₺ 990,00
₺ 824,58 ₺ 990,00
₺ 1.431,72 ₺ 1.530,00
₺ 2.030,76 ₺ 2.196,00
₺ 1.546,20 ₺ 1.710,00

K-161 - Tel Vazo

₺ 2.016,00 ₺ 2.340,00
₺ 1.247,40 ₺ 1.350,00
₺ 639,00 ₺ 810,00
₺ 1.175,22 ₺ 1.260,00
₺ 1.443,24 ₺ 1.620,00
₺ 989,64 ₺ 1.170,00
₺ 1.288,62 ₺ 1.458,00
₺ 1.876,14 ₺ 2.070,00
₺ 1.587,60 ₺ 1.764,00
₺ 515,34 ₺ 648,00
₺ 1.298,88 ₺ 1.476,00
₺ 1.216,44 ₺ 1.386,00
₺ 2.700,00 ₺ 3.330,00
₺ 515,34 ₺ 684,00
₺ 1.175,22 ₺ 1.350,00
₺ 1.362,96 ₺ 1.476,00
₺ 900,72 ₺ 1.080,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.035,00 ₺ 1.200,00
₺ 1.649,34 ₺ 2.016,00
₺ 515,34 ₺ 684,00
₺ 494,82 ₺ 666,00
₺ 907,20 ₺ 1.080,00
₺ 1.701,00 ₺ 1.872,00
₺ 139,14 ₺ 198,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 824,58 ₺ 936,00
₺ 474,12 ₺ 648,00
₺ 370,98 ₺ 522,00
₺ 536,04 ₺ 684,00
₺ 1.113,30 ₺ 1.260,00
₺ 494,82 ₺ 648,00
₺ 1.030,86 ₺ 1.260,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 659,70 ₺ 900,00
₺ 139,14 ₺ 198,00
₺ 515,34 ₺ 630,00
₺ 1.608,12 ₺ 1.800,00
₺ 1.381,32 ₺ 1.548,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 900,00 ₺ 1.050,00
₺ 1.962,00 ₺ 2.142,00
₺ 824,58 ₺ 990,00
₺ 804,06 ₺ 972,00
₺ 1.854,00 ₺ 2.160,00
₺ 1.319,40 ₺ 1.494,00
₺ 370,98 ₺ 540,00
₺ 680,40 ₺ 846,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.350,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.875,00 ₺ 2.010,00
₺ 989,64 ₺ 1.080,00
₺ 2.494,80 ₺ 2.736,00
₺ 562,50 ₺ 690,00
₺ 1.510,20 ₺ 1.674,00
₺ 515,34 ₺ 648,00
₺ 556,56 ₺ 666,00
₺ 536,04 ₺ 720,00
₺ 1.134,00 ₺ 1.314,00
₺ 412,20 ₺ 558,00
₺ 1.236,96 ₺ 1.404,00
₺ 639,00 ₺ 810,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.020,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 2.035,98 ₺ 2.214,00
₺ 540,00 ₺ 630,00
₺ 1.752,48 ₺ 1.926,00
₺ 927,72 ₺ 1.062,00
₺ 1.170,00 ₺ 1.260,00
₺ 840,00 ₺ 930,00
₺ 793,80 ₺ 900,00
₺ 432,97 ₺ 630,00
₺ 536,04 ₺ 630,00
₺ 1.134,00 ₺ 1.314,00
₺ 597,78 ₺ 900,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.125,00 ₺ 1.290,00
₺ 618,48 ₺ 792,00
₺ 1.260,00 ₺ 1.440,00

K-158-EKO - Metal Masa Ayağı

₺ 419,94 ₺ 594,00
₺ 1.080,00 ₺ 1.260,00
₺ 840,00 ₺ 1.050,00
₺ 54,00 ₺ 90,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00
₺ 2.494,80 ₺ 2.664,00
₺ 659,70 ₺ 864,00
₺ 698,58 ₺ 810,00
₺ 680,40 ₺ 846,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.031,40 ₺ 1.200,00
₺ 2.035,98 ₺ 2.160,00
₺ 721,62 ₺ 828,00
₺ 891,72 ₺ 1.062,00
₺ 1.298,88 ₺ 1.476,00
₺ 536,04 ₺ 648,00
₺ 890,70 ₺ 990,00
₺ 700,92 ₺ 864,00
₺ 639,00 ₺ 846,00
₺ 623,70 ₺ 774,00
₺ 1.288,62 ₺ 1.440,00
₺ 1.320,00 ₺ 1.500,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 1.236,96 ₺ 1.440,00
₺ 680,40 ₺ 846,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.770,00
₺ 378,00 ₺ 450,00
₺ 865,80 ₺ 990,00
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 1.170,00 ₺ 1.260,00
₺ 453,60 ₺ 630,00
₺ 515,34 ₺ 684,00
₺ 1.020,00 ₺ 1.110,00
₺ 870,00 ₺ 1.050,00
₺ 618,48 ₺ 720,00
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 990,00 ₺ 1.140,00
₺ 475,20 ₺ 576,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 890,70 ₺ 990,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.312,50 ₺ 1.500,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00
₺ 515,34 ₺ 648,00
₺ 1.054,80 ₺ 1.200,00
₺ 1.350,49 ₺ 1.530,00
₺ 990,00 ₺ 1.110,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 984,30 ₺ 1.050,00
₺ 1.523,40 ₺ 1.650,00
₺ 840,00 ₺ 930,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 870,00
₺ 1.639,13 ₺ 1.818,00
₺ 1.510,20 ₺ 1.620,00
₺ 1.500,00 ₺ 1.650,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.781,40 ₺ 1.950,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 780,00 ₺ 1.020,00
₺ 937,50 ₺ 1.050,00
₺ 710,10 ₺ 810,00
₺ 1.050,00 ₺ 1.140,00
₺ 1.639,13 ₺ 1.818,00
₺ 1.711,35 ₺ 1.890,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 990,00 ₺ 1.050,00
₺ 1.617,30 ₺ 1.650,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 937,50 ₺ 1.080,00
₺ 515,34 ₺ 648,00
₺ 1.200,00 ₺ 1.290,00
₺ 572,94 ₺ 720,00
₺ 92,70 ₺ 144,00
₺ 612,90 ₺ 720,00
₺ 114,48 ₺ 162,00
₺ 92,70 ₺ 144,00
₺ 1.402,02 ₺ 1.530,00
₺ 504,00 ₺ 630,00
₺ 639,00 ₺ 810,00
₺ 906,30 ₺ 990,00
₺ 927,72 ₺ 1.080,00
₺ 824,58 ₺ 990,00
₺ 783,36 ₺ 900,00
₺ 391,68 ₺ 504,00
₺ 876,24 ₺ 990,00
₺ 793,80 ₺ 900,00
₺ 474,12 ₺ 540,00
₺ 2.164,86 ₺ 2.340,00
₺ 355,50 ₺ 420,00
₺ 294,48 ₺ 450,00

K-090 KROM - Tel Masa Ayağı

₺ 114,48 ₺ 144,00
₺ 223,50 ₺ 330,00
₺ 51,48 ₺ 72,00
₺ 577,28 ₺ 738,00
₺ 4.948,20 ₺ 5.130,00