MASA AYAKLARI

MASA AYAKLARI

₺ 230,88 ₺ 320,00
₺ 588,00 ₺ 720,00
₺ 682,40 ₺ 784,00
₺ 420,00 ₺ 480,00
₺ 577,44 ₺ 720,00
₺ 504,00 ₺ 608,00
₺ 236,16 ₺ 304,00
₺ 27,04 ₺ 80,00
₺ 566,88 ₺ 640,00
₺ 230,88 ₺ 304,00
₺ 115,36 ₺ 128,00
₺ 882,00 ₺ 1.008,00
₺ 451,36 ₺ 560,00
₺ 230,88 ₺ 320,00
₺ 115,36 ₺ 128,00
₺ 262,40 ₺ 320,00

K-088 - Pot Tel Ayak

₺ 472,48 ₺ 560,00
₺ 2.310,00 ₺ 2.640,00
₺ 420,00 ₺ 528,00
₺ 1.680,00 ₺ 1.840,00
₺ 577,54 ₺ 720,00
₺ 121,60 ₺ 144,00
₺ 283,36 ₺ 336,00
₺ 121,60 ₺ 144,00
₺ 89,12 ₺ 160,00
₺ 47,20 ₺ 64,00
₺ 99,00 ₺ 160,00
₺ 47,20 ₺ 64,00
₺ 336,00 ₺ 480,00
₺ 713,92 ₺ 800,00
₺ 409,60 ₺ 560,00
₺ 220,48 ₺ 288,00
₺ 524,96 ₺ 624,00
₺ 524,96 ₺ 704,00
₺ 734,88 ₺ 912,00
₺ 451,36 ₺ 560,00
₺ 178,40 ₺ 240,00
₺ 756,00 ₺ 944,00
₺ 188,96 ₺ 320,00
₺ 160,00 ₺ 320,00
₺ 944,96 ₺ 1.040,00
₺ 336,00 ₺ 400,00
₺ 209,92 ₺ 400,00
₺ 336,00 ₺ 480,00
₺ 398,88 ₺ 512,00
₺ 840,00 ₺ 960,00
₺ 588,00 ₺ 704,00
₺ 252,00 ₺ 320,00
₺ 482,88 ₺ 560,00
₺ 2.100,00 ₺ 2.320,00
₺ 608,00 ₺ 720,00
₺ 524,96 ₺ 704,00
₺ 289,92 ₺ 352,00
₺ 672,00 ₺ 768,00
₺ 482,88 ₺ 624,00
₺ 257,12 ₺ 400,00
₺ 965,92 ₺ 1.088,00
₺ 1.942,40 ₺ 2.160,00
₺ 252,00 ₺ 304,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 552,00 ₺ 640,00
₺ 398,88 ₺ 480,00
₺ 2.047,36 ₺ 2.240,00
₺ 293,92 ₺ 400,00
₺ 256,00 ₺ 320,00
₺ 283,36 ₺ 400,00
₺ 944,99 ₺ 1.056,00
₺ 388,48 ₺ 496,00
₺ 2.310,08 ₺ 2.720,00
₺ 440,96 ₺ 528,00
₺ 1.469,92 ₺ 1.680,00
₺ 472,48 ₺ 608,00
₺ 840,00 ₺ 944,00
₺ 1.050,08 ₺ 1.120,00
₺ 388,48 ₺ 480,00
₺ 556,48 ₺ 640,00
₺ 2.414,88 ₺ 2.640,00
₺ 629,92 ₺ 720,00
₺ 220,48 ₺ 320,00
₺ 713,92 ₺ 832,00
₺ 997,44 ₺ 1.120,00
₺ 745,44 ₺ 832,00
₺ 1.238,88 ₺ 1.360,00
₺ 840,00 ₺ 1.216,00
₺ 219,20 ₺ 256,00
₺ 472,48 ₺ 672,00
₺ 283,36 ₺ 352,00
₺ 504,00 ₺ 640,00
₺ 1.260,00 ₺ 1.360,00
₺ 1.440,00 ₺ 1.520,00

K-009-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 552,00 ₺ 640,00
₺ 577,44 ₺ 608,00
₺ 800,00 ₺ 880,00
₺ 304,50 ₺ 400,00
₺ 420,00 ₺ 560,00
₺ 577,44 ₺ 672,00
₺ 168,00 ₺ 256,00
₺ 608,96 ₺ 720,00
₺ 566,88 ₺ 640,00
₺ 440,96 ₺ 480,00
₺ 89,60 ₺ 144,00
₺ 545,92 ₺ 640,00
₺ 430,40 ₺ 528,00
₺ 252,00 ₺ 352,00

K-161 - Tel Vazo

₺ 840,00 ₺ 960,00
₺ 650,88 ₺ 736,00
₺ 800,00 ₺ 880,00
₺ 1.164,96 ₺ 1.264,00
₺ 566,88 ₺ 656,00
₺ 545,92 ₺ 640,00
₺ 89,12 ₺ 160,00
₺ 472,48 ₺ 544,00
₺ 640,00 ₺ 688,00
₺ 262,40 ₺ 352,00
₺ 293,92 ₺ 352,00
₺ 272,96 ₺ 384,00
₺ 672,00 ₺ 752,00
₺ 314,88 ₺ 400,00
₺ 545,92 ₺ 640,00
₺ 262,40 ₺ 352,00
₺ 440,96 ₺ 528,00
₺ 672,00 ₺ 800,00
₺ 236,16 ₺ 336,00
₺ 734,88 ₺ 800,00
₺ 440,96 ₺ 528,00
₺ 227,20 ₺ 288,00
₺ 356,96 ₺ 480,00
₺ 629,92 ₺ 784,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 1.000,00 ₺ 1.072,00
₺ 336,00 ₺ 416,00
₺ 640,00 ₺ 688,00
₺ 227,20 ₺ 288,00
₺ 624,00 ₺ 672,00
₺ 640,00 ₺ 688,00
₺ 448,00 ₺ 496,00
₺ 252,00 ₺ 368,00
₺ 246,72 ₺ 320,00
₺ 356,96 ₺ 400,00
₺ 1.049,92 ₺ 1.136,00
₺ 300,00 ₺ 368,00
₺ 309,92 ₺ 400,00
₺ 1.102,40 ₺ 1.200,00
₺ 493,44 ₺ 752,00
₺ 246,72 ₺ 288,00
₺ 398,88 ₺ 560,00
₺ 267,68 ₺ 320,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 600,00 ₺ 688,00
₺ 346,40 ₺ 480,00
₺ 89,60 ₺ 160,00
₺ 640,00 ₺ 688,00
₺ 367,36 ₺ 592,00
₺ 308,96 ₺ 400,00
₺ 183,68 ₺ 272,00
₺ 1.124,96 ₺ 1.200,00
₺ 787,36 ₺ 896,00
₺ 800,00 ₺ 880,00
₺ 787,36 ₺ 832,00
₺ 808,48 ₺ 928,00
₺ 267,68 ₺ 320,00
₺ 1.217,92 ₺ 1.280,00
₺ 629,92 ₺ 848,00
₺ 314,88 ₺ 560,00
₺ 283,36 ₺ 368,00
₺ 535,36 ₺ 800,00
₺ 283,36 ₺ 368,00
₺ 336,00 ₺ 448,00
₺ 230,88 ₺ 352,00
₺ 388,48 ₺ 480,00
₺ 304,48 ₺ 368,00
₺ 204,64 ₺ 320,00
₺ 346,40 ₺ 480,00
₺ 304,50 ₺ 448,00
₺ 204,64 ₺ 272,00
₺ 320,24 ₺ 400,00
₺ 808,48 ₺ 960,00
₺ 356,96 ₺ 480,00
₺ 262,40 ₺ 368,00
₺ 524,96 ₺ 560,00
₺ 309,60 ₺ 400,00
₺ 734,88 ₺ 832,00
₺ 368,00 ₺ 448,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 550,08 ₺ 640,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 500,00 ₺ 576,00
₺ 440,96 ₺ 560,00
₺ 734,88 ₺ 816,00
₺ 800,00 ₺ 880,00
₺ 577,54 ₺ 880,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 700,00 ₺ 736,00
₺ 498,72 ₺ 832,00
₺ 184,00 ₺ 288,00
₺ 183,68 ₺ 320,00
₺ 388,48 ₺ 592,00
₺ 493,44 ₺ 608,00
₺ 283,36 ₺ 448,00
₺ 562,56 ₺ 640,00
₺ 272,99 ₺ 352,00
₺ 272,96 ₺ 528,00
₺ 262,40 ₺ 352,00
₺ 388,48 ₺ 560,00
₺ 336,00 ₺ 416,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 475,04 ₺ 528,00
₺ 314,88 ₺ 560,00
₺ 241,49 ₺ 320,00
₺ 230,88 ₺ 400,00
₺ 965,92 ₺ 1.328,00
₺ 598,40 ₺ 720,00
₺ 500,00 ₺ 560,00
₺ 262,40 ₺ 352,00
₺ 812,48 ₺ 880,00
₺ 367,36 ₺ 7.680,00
₺ 325,44 ₺ 656,00
₺ 560,00 ₺ 608,00
₺ 406,40 ₺ 448,00
₺ 524,96 ₺ 560,00
₺ 388,48 ₺ 720,00
₺ 560,00 ₺ 608,00
₺ 560,00 ₺ 608,00
₺ 752,00 ₺ 880,00
₺ 734,88 ₺ 832,00
₺ 800,00 ₺ 880,00
₺ 336,00 ₺ 640,00
₺ 629,92 ₺ 720,00
₺ 448,00 ₺ 496,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 416,00 ₺ 464,00
₺ 500,00 ₺ 560,00

K-011-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 950,08 ₺ 1.040,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 416,00 ₺ 464,00
₺ 293,92 ₺ 400,00
₺ 560,00 ₺ 608,00
₺ 493,44 ₺ 576,00
₺ 262,40 ₺ 352,00
₺ 862,56 ₺ 880,00
₺ 734,88 ₺ 880,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 528,00 ₺ 560,00

K-016-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 500,00 ₺ 576,00
₺ 629,92 ₺ 720,00

K-010-EX - Cafe Masa Ayağı

₺ 528,00 ₺ 560,00
₺ 756,00 ₺ 880,00
₺ 640,00 ₺ 688,00
₺ 475,04 ₺ 528,00
₺ 230,88 ₺ 288,00
₺ 409,44 ₺ 560,00
₺ 26,40 ₺ 32,00
₺ 47,20 ₺ 80,00
₺ 493,60 ₺ 560,00
₺ 296,00 ₺ 352,00
₺ 2.520,00 ₺ 2.704,00
₺ 398,88 ₺ 544,00
₺ 146,88 ₺ 176,00

K-090 KROM - Tel Masa Ayağı

₺ 68,32 ₺ 96,00
₺ 47,20 ₺ 80,00
₺ 68,16 ₺ 96,00
₺ 89,12 ₺ 128,00
₺ 347,20 ₺ 384,00
₺ 235,20 ₺ 288,00
₺ 787,36 ₺ 880,00
₺ 347,20 ₺ 400,00
₺ 216,00 ₺ 288,00
₺ 376,00 ₺ 448,00
₺ 235,20 ₺ 288,00
₺ 232,00 ₺ 304,00
₺ 320,00 ₺ 384,00

K-158-EKO - Metal Masa Ayağı

₺ 252,00 ₺ 304,00
₺ 398,40 ₺ 448,00
₺ 336,00 ₺ 416,00
₺ 255,20 ₺ 304,00
₺ 584,00 ₺ 720,00